NU DOAR ROBUSTE, CI ŞI PRECISE

Inspirate de cei mai buni profesionişti: Aparate de măsură robuste de la Bosch Professional.

TESTE DE REZISTENŢĂ APROBATE

Te poţi baza pe aparatele noastre de măsură deoarece acestea sunt testate în cadrul unor proceduri standardizate şi în condiţii extreme. Pentru ca tu să te poţi baza pe acestea şi în condiţiile dure de pe şantier.

Totuşi, îţi recomandăm ca, după exercitarea unor influenţe exterioare puternice asupra aparatului de măsură, să efectuezi întotdeauna verificarea preciziei acestuia înainte de a-l reutiliza.

TEST DE CĂDERE

În cadrul testului nostru de cădere, aparatele sunt lăsate să cadă de la înălţimi diferite, în direcţii diferite, pe o suprafaţă de beton dură.
Pornim de la ideea că se poate întâmpla cel mai rău lucru şi lăsăm intenţionat sculele să cadă pe zonele lor sensibile de mai multe ori consecutiv.

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA STROPIRII CU APĂ ŞI ÎMPOTRIVA PĂTRUNDERII PRAFULUI

Toate aparatele de măsură se încadrează cel puţin în clasa de protecţie IP54, ceea ce înseamnă că aparatele sunt protejate integral împotriva cantităţilor mari, nocive de praf şi împotriva stropilor de apă.
Nivela laser rotativă GRL 600 CHV Professional, care este utilizată cu precădere şi în mediul exterior, se încadrează chiar în clasa de protecţie IP68. Astfel, aceasta este protejată şi împotriva cantităţilor mari de apă

TEST DE TEMPERATURĂ

Aparatele noastre trebuie să funcţioneze corect şi precis chiar şi în condiţii extreme.
În cadrul testelor efectuate în camera climatică, aparatul testat este închis timp de multe ore atât la temperaturi de sub zero grade, cât şi la temperaturi foarte ridicate. Apoi, se verifică funcţionalitatea aparatului.

TEST DE VIBRAŢII

Pentru a verifica influenţa vibraţiilor asupra aparatului de măsură, efectuăm un test de vibraţii.
Aparatul este fixat pe o placă vibratoare în diverse direcţii şi este agitat timp de două ore. Astfel, ne asigurăm că aparatele tale de măsură sunt protejate complet în timpul transportului.